Pyetje të përgjithshme

Ekipi i Marketingut të General Tire

Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.