Shërbimi

Qendra e shkarkimeve

bannerTeaser_download

Posterë, fletëpalosje, fotografi dhe shkarkime të tjera për ju...

Lexo më shumë

Etiketa e BE-së për gomat

EU Tyrelabel

Bazuar në tre kritere, Etiketa e BE-së për gomat ofron informacione rreth karakteristikave mjedisore dhe të sigurisë të një gome.

Lexo më shumë

Teknologjia Monitor

Për jetëgjatësi më të lartë të gomës dhe më shumë siguri: Teknologjia Monitor e General Tire.

Lexo më shumë

Drejtimi i makinës off-road: Pyetjet më të rëndësishme

Përgatituni për çdo gjë që lidhet me sfidat e drejtimit të makinës off-road. Pyetjet më të rëndësishme.

Lexo më shumë
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.