Teknologjia Monitor

Replacement Tire Monitor (RTM) dhe Visual Alignment Indicator (VAI)

Nisja

Replacement Tire Monitor (RTM)

  • RTM (Replacement Tire Monitor) i jep përdoruesit paralajmërim kur goma konsumohet dhe duhet të ndërrohet. Mbishkrimi “Replacement Tire Monitor” shfaqet tre herë në bordurën periferike të gomës së re. Pak përpara se faqja shkelëse të arrijë thellësinë minimale të faqes shkelëse që tregohet nga TWI (shiritat e Tread Wear Indicator), mbishkrimi do të ndryshohet në “Replace Tyre”.


Visual Alignment Indicator (VAI)

  • VAI (Visual Alignment Indicator) i lejon përdoruesit të kontrollojë mungesën e centrimit të rrotës për të shmangur konsumimin e çrregullt të gomave. VAI paraqitet tre herë në perimetrin e gomës me dy profile shtesë (gjerësia e leximit 1,6 mm) në blloqet e kundërta të shpatullave të gomës. Nëse profilet e VAI konsumohen ndryshe nga njëra tjetra (për shembull, njëra anë më shumë se ana tjetër), do të thotë se mund të ketë mungesë centrimi të rrotave.

  • Kjo e ndihmon konsumatorin të minimizojë shansin e konsumimit të parakohshëm të gomës ndërkohë që ju i ofroni një shërbim klientit dhe mundësi për shitjen e shërbimit të centrimit të rrotave.

Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.