Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.