ALTIMAX COMFORT

Një partner i besueshëm për udhëtim komod dhe të qetë.

  • Distancë më e shkurtër në frenim
  • Reagim shumë i mirë ndaj timonit në rrugë të lagura dhe rrezik i ulët për rrëshqitje në sipërfaqe të lagura
  • Konsum i ulët i karburantit dhe më shumë kilometra të përshkuara
  • Visual Alignment Indicator: Mund të përshkohen më shumë kilometra duke shmangur heqje e parakohshme për shkak të konsumimit të parregullt
  • Replacement Tire Monitor: Siguri e përmirësuar dhe performancë optimale e gomës
Nisja
ALTIMAX COMFORT_EN-previewImage
Gjetësi i gomave
Detajet teknike
Etiketa e BE-së për gomat
Gama e produkteve
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.