GRABBER AT

Ndjesia off-road në një dimension të ri.

Goma për çdo terren nga General Tire quhet Grabber AT. Ajo ofron mbërthim të fortë dhe manovrim të shkëlqyer, si në rrugë të shtruar ashtu edhe jashtë rruge.

50:50 aktive/joaktive


  • Fërkim i jashtëzakonshëm dhe performancë e shkëlqyer drejtimi off-road
  • Mbërthim i lartë në terren me baltë
  • Motiv i fortë i faqes shkelëse edhe në terren të ashpër
  • Jetëgjatësi në kushte të vështira
  • Komoditet i lartë dhe zhurmë e ulët në udhëtim
  • Performanca më e mirë kundër rrëshqitjes në sipërfaqe me ujë
Gjetësi i gomave
Detajet teknike
Etiketa e BE-së për gomat
Gama e produkteve
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.