GRABBER HTS60

Sinergji e përkryer për komoditet, rezistencë dhe performancë

Gomë e fortë për terrenin e autostradës me performancë produkti jashtëzakonisht të mirë-balancuar dhe jetëgjatësi tepër të përmirësuar të faqes shkelëse krahasuar me versionin e mëparshëm.

80:20 aktive/joaktive

  • Cilësi e shkëlqyer në drejtim dhe mbërthim i jashtëzakonshëm në kushtet me lagështirë
  • Jetëgjatësi e përmirësuar e faqes shkelëse në kushte terreni të ashpër
  • Udhëtim komod dhe i këndshëm
  • Mund të përshkohen më shumë kilometra falë konsumimit të njëtrajtshëm dhe jetëgjatësisë së zgjatur të faqes shkelëse
Gjetësi i gomave
Detajet teknike
Etiketa e BE-së për gomat
Gama e produkteve
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.