GRABBER MT

Fërkim i lartë në baltë dhe sedimente rrëshqitëse në rrugë.

Goma për përdorim të ashpër off-road.

20:80 aktive/joaktive


  • Lëvizshmëria më e mirë dhe kapacitete vetëpastrimi edhe në kushte të ashpra off-road
  • Nivele jashtëzakonisht të larta fërkimi si në baltë dhe sedimente rrëshqitëse në rrugë
  • Rezistente në kushte off-road
Gjetësi i gomave
Detajet teknike
Etiketa e BE-së për gomat
Gama e produkteve
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.