GRABBER TR

Specialisti për rrugë me çakëll dhe terren të lehtë off-road.

Ofron mbërthimin off-road që nevojitet për terren me çakëll si edhe drejtim të qetë dhe komod në rrugë të shtruar.

70:30 aktive/joaktive

  • Mbërthimi i përmirësuar off-road i nevojshëm për terren të vështirë
  • Komoditet i këndshëm
  • Rrezik i ulët i rrëshqitjes në sipërfaqe me ujë
  • Stabilitet i lartë në kthesa
  • Jetëgjatësi në përdorim
Gjetësi i gomave
Detajet teknike
Etiketa e BE-së për gomat
Gama e produkteve
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.