GRABBER X3
e re

Mposhteni terrenin

Goma e re për terren me baltë nga General Tire ofron performancë të jashtëzakonshme off-road, si edhe sjellje të mirë në rrugë. GRABBER X3 ofron stil agresiv dhe është projektuar për rezistencë, me veçori inovative të faqes shkelëse.

20:80 aktive/joaktive


  • Performancë EKSTREME në BALTË me veçoritë e projektuara të faqes shkelëse
  • Performancë EKSTREME në DHE me mbërthim superior
  • Performancë EKSTREME në SHKËMB me rezistencë inovative ndaj çarjeve
Nisja
Gjetësi i gomave
Detajet teknike
Etiketa e BE-së për gomat
Gama e produkteve
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.