SNOW GRABBER

Snow Grabber ofron siguri në të gjitha kushtet e dimrit.

  • Qëndrueshmëri dhe fërkim i lartë në kthesa, performanca më e mirë në manovrim në rrugë të thatë dhe me borë
  • Reagim i përmirësuar në drejtim, fërkim i optimizuar në borë dhe performanca më e mirë në frenim në të gjitha sipërfaqet
  • Fërkim i jashtëzakonshëm në borë dhe performancë në manovrim në borë
  • Fërkim i optimizuar dhe performancë në frenim në sipërfaqe të rrëshqitshme
Gjetësi i gomave
Të dhënat teknike (pa kunja)
Të dhënat teknike (me kunja)
Etiketa e BE-së për gomat
Gama e produkteve
Që prej vitit 1915.
General Tire. Një markë e Continental.